Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών (ΔΓΜ)

Το Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών (ΔΓΜ) είναι το τοπογραφικό διάγραμμα στο οποίο αποτυπώνονται αφενός τα όρια των γεωτεμαχίων σύμφωνα με το εκδιδόμενο κτηματογραφικό διάγραμμα, αφετέρου οι επερχόμενες γεωμετρικές μεταβολές των κτηματολογικών διαγραμμάτων με την καταχώριση της εγγραπτέας πράξης (σύμφωνα με το Ν.2664/1998 άρθρο 14 παρ.4).

Α) Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών που συνοδεύει εγγραπτέα πράξη με χωρική μεταβολή

  • για κατάτμηση
  • για σύνθετη μεταβολή
  • για σύσταση καθέτων

Β) Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών για Αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών σφαλμάτων