Εντοπισμός ακινήτου και δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο

Αναλαμβάνουμε τον εντοπισμό του ακινήτου δηλαδή την καταγραφή της θέσης, του σχήματος, των διαστάσεων και του εμβαδού του , εφόσον για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η εύρεσή του από τον ιδιοκτήτη. Με τη διαδικασία αυτή καθίσταται εφικτή η δήλωση κτηματολογίου. Επίσης, αναλαμβάνουμε την ορθή σύνταξη και υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας για το Κτηματολόγιο.

Επικοινωνία με τεχνικό γραφείο

Τηλέφωνο:  6947 653 702