Πολεοδομια, Τοπογραφία

ΦΕΚ από νομοθετήματα και υπουργικές αποφάσεις για την περιφέρεια Ιωαννίνων

 • Μερική ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ.1695/8388/5−12−1968 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 239/1968 Δ΄). ΑΑΠ-109 2013 4/4/2013
 • Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) σε τμήμα του Δήμου Κόνιτσας, Νομού Ιωαννίνων. ΑΑΠ-136 2014 4/28/2014
 • Ακύρωση της υπουργικής απόφασης Δ12/Φ10091378/0/5323/14−8−2013 (ΑΑΠ 310) με την οποία κηρύχτηκε η «2η Συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή της Εγνατίας οδού, Άραχθος − Περιστέρι, τμήματα 2.4 / 3.1 (τμήμα 2.4 από χ.θ. 6+300 έως χ.θ. 9+096,33 και τμήμα 3.1 από χ.θ. 0+620,90 έως χ.θ. 2+172) στην περιοχή του Δήμου Εγνατίας στο Ν. Ιωαννίνων» . ΑΑΠ-137 2014 4/29/2014
 • Κύρωση τμήματος κοινοχρήστου χώρου εντός των ορίων του οικισμού Νεοκαισάρειας της T.K. Νεοκαισάρειας, Δ.Ε. Ανατολής, Δήμου Ιωαννιτών, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60/Α΄/31−3−11). ΑΑΠ-138 2014 4/30/2014
 • Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών Δήμου Ζίτσας (η μελέτη εκπονήθηκε με τον τίτλο «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Ζίτσας»). ΑΑΠ-14 2014 1/20/2014
 • Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης στον κόμβο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων − Κοζάνης με επαρχιακή οδό Κόνιτσας − Μπουραζάνι. ΑΑΠ-146 2014 5/6/2014
 • Χαρακτηρισμός ως μνημείων 16 λιθόκτιστων γεφυριών επί της επαρχιακής οδού Ιωαννίνων, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου, ιδιοκτησίας Δήμου Πωγωνίου. ΑΑΠ-147 2014 5/9/2014
 • Ολική ανάκληση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την ΚΥΑ 1101214/6687/0010/6−11−2008, (ΑΑΠ 513) για τη «Διάνοιξη της Ιονίας οδού» τμήμα Φιλιππιάδα − Εγνατία από. Χ.Θ. 182+340 − Χ.Θ. 185+870 Δ.Δ. Κρύφοβου, Θεριακήσιου και Δ.Δ. Αβγού του Δήμου Αγ. Δημητρίου, νομού Ιωαννίνων. ΑΑΠ-155 2014 5/22/2014
 • Ολική ανάκληση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την ΚΥΑ 1084531/5850/0010/16−09−2009, (ΑΑΠ 476) για τη «Διάνοιξη της Ιονίας οδού» στο τμήμα Φιλιππιάδα − Εγνατία από. Χ.Θ. 185+870 − Χ.Θ. 187+690 Δ.Δ. Σερβιανών και Δ.Δ. Επισκοπικού του Δήμου Αγ. Δημητρίου, νομού Ιωαννίνων. ΑΑΠ-155 2014 5/22/2014
 • Ολική ανάκληση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την ΚΥΑ 1101214/6687/0010/6−11−2008, (ΑΑΠ 513) για τη «Διάνοιξη της Ιονίας οδού» τμήμα Φιλιππιάδα − Εγνατία από. Χ.Θ. 182+340 − Χ.Θ. 185+870 Δ.Δ. Κρύφοβου, Θεριακήσιου και Δ.Δ. Αβγού του Δήμου Αγ. Δημητρίου, νομού Ιωαννίνων. ΑΑΠ-155 2014 5/22/2014
 • Ολική ανάκληση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την ΚΥΑ 1101213/6685/0010/6−11−2008, (ΑΑΠ 523) για τη «Διάνοιξη της Ιονίας οδού» στο τμήμα Φιλιππιάδα − Εγνατία της Ιονίας οδού από. Χ.Θ. 176+200 − Χ.Θ. 182+340 Δ.Δ. Πεστών, Μυροδάφνης, Πέρδικας και Δ.Δ. Ραβενιών του Δήμου Αγ. Δημητρίου, νομού Ιωαννίνων. ΑΑΠ-155 2014 5/22/2014
 • Ολική ανάκληση μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την ΚΥΑ 1084531/5850/0010/16−09−2009, (ΑΑΠ 476) για τη «Διάνοιξη της Ιονίας οδού» στο τμήμα Φιλιππιάδα − Εγνατία από. Χ.Θ. 185+870 − Χ.Θ. 187+690 Δ.Δ. Σερβιανών και Δ.Δ. Επισκοπικού του Δήμου Αγ. Δημητρίου, νομού Ιωαννίνων. ΑΑΠ-155 2014 5/22/2014
 • Συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη κατασκευή της Εγνατίας οδού, Ψηλοράχη Αγ. Νικόλαος (1.2.1) στη θέση από χ.θ. 7+406 − χ.θ. 7+517, στην περιοχή του Δήμου Σελλών στο Ν. Ιωαννίνων. ΑΑΠ-169 2013 5/20/2013
 • Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του Έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων (Α.Σ.Α.) Περιφέρειας Ηπείρου» για λόγους δημόσιας ωφέλειας. ΑΑΠ-210 2014 7/1/2014
 • Έγκριση ή μη καθορισμού Ζωνών Α΄ και Β΄ προστασίας στον αρχαιολογικό χώρο Πασσαρώνας, Δήμου Ζίτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου (Κατόπιν αυτοψίας επιτροπής). ΑΑΠ-213 2013 6/11/2013
 • Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων κελυφών κτιρίων που βρίσκονται στον οικισμό Καστάνιανη της Δημοτικής Ενότητας Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας (Ν. Ιωαννίνων) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών. ΑΑΠ-214 2014 7/1/2014
 • Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 74193/4578/2012 απόφασης Περιφερειάρχη Ηπείρου (ΦΕΚ 371/ΑΑΠ/28−11−2012) περί της «Βεβαίωσης αυτοδίκαιης άρσης της μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των ιδιοκτησιών με Κ.Α.−0108038 Παπανικολάου Ιωάννη και Κ.Α.−0108090 Πάκου Βικτωρίας, Παπανικολάου Κων/νου και Παπανικολάου Σταύρου στο Ο.Τ.−70 (Πάρκινγκ) περιοχής Καρδαμιτσίων Δήμου Ιωαννιτών. ΑΑΠ-239 2013 6/21/2013
 • Χαρακτηρισμός ως μνημείου του πρώην σχολικού κτηρίου στον Καταρράκτη του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων, Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, Περιφέρειας Ηπείρου, φερομένης ιδιοκτησίας Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων. ΑΑΠ-241 2013 6/21/2013
 • Χαρακτηρισμός ως νεώτερου μνημείου, του Δημοτικού Σχολείου στο Δ.Δ. Ελληνικού φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. ΑΑΠ-241 2013 6/21/2013
 • Ανάκληση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που κηρύχθηκε με την υπ’ αριθμ. 1073850/5767/0010/7−9−2006 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 21/28−9−2006 τ.Α.Α.Π.). ΑΑΠ-26 2013 2/5/2013
 • Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων εντός των ορίων του οικισμού Ολυμπιάδας της Δ.Κ. Μαρμάρων, Δήμου Ιωαννιτών, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31−3−11). ΑΑΠ-272 2014 8/25/2014
 • 1η συμπληρωματική απαλλοτρίωση ακινήτων επί τοπογραφικού διαγράμματος οριζοντιογραφίας σε ορθοφωτοχάρτη για την «Διάνοιξη της Ιόνιας Οδού» στο τμήμα Φιλιππιάδα −Εγνατία από χ.θ. 187+371 έως χ.θ.190+447» (9η κοινή υπουργική απόφαση) της Τ.Κ. Επισκοπικού στη ΔΕ. Αγ. Δημητρίου του Δήμου Δωδώνης και Τ.Κ. Αμπελιάς στη Δ.Ε Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. 9η κοινή υπουργική απόφαση 1037411/2395/Δ0010/5−5−09 (221 ΑΑΠ). ΑΑΠ-297 2014 9/9/2014
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 573/19−04−2005 απόφασης κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων του Γ.Γ.Π.Η. (ΦΕΚ 492/11−05−2005, τ. Δ΄), που απαιτούνται για την κατασκευή των προσβάσεων της νέας γέφυρας στη θέση Μπαλντούμα της Ε.Ο. Ιωαννίνων − Τρικάλων στην περιοχή του Δήμου Εγνατίας στο Νομό Ιωαννίνων. ΑΑΠ-302 2014 9/17/2014
 • 2η Συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την κατασκευή της Εγνατίας οδού, Άραχθος − Περιστέρι, τμήματα 2.4 / 3.1 (τμήμα 2.4 από χ.θ. 6+300 έως χ.θ. 9+096,33 και τμήμα 3.1 από χ.θ. 0+620,90 έως χ.θ. 2+172) στην περιοχή του Δήμου Εγνατίας στο Ν. Ιωαννίνων. ΑΑΠ-310 2013 8/28/2013
 • Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων επί τοπογραφικού διαγράμματος οριζοντιογραφίας σε ορθοφωτοχάρτη για την «Διάνοιξη της Ιόνιας Οδού» στο τμήμα Φιλιππιάδα−Εγνατία της Ιόνιας Οδού από χ.θ. 176+200 έως 178+500 στη περιοχή της Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Δωδώνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. ΑΑΠ-311 2014 10/3/2014
 • Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων επί τοπογραφικού διαγράμματος οριζοντιογραφίας σε ορθοφωτοχάρτη για την «Διάνοιξη της Ιόνιας Οδού» στο τμήμα Φιλιππιάδα−Εγνατία από χ.θ. 186+640 έως χ.θ. 187+371 στη Δ.Ε. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Δωδώνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. ΑΑΠ-311 2014 10/3/2014
 • 2η συμπληρωματική αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων επί τοπογραφικού διαγράμματος οριζοντιογραφίας σε ορθοφωτοχάρτη για την «Διάνοιξη της Ιόνιας Οδού» στο τμήμα Φιλιππιάδα−Εγνατία από χ.θ. 190+447 έως χ.θ.194+230 στην περιοχή της Τ.Κ. Επισκοπικού στη Δ.Ε. Αγ.Δημητρίου του Δήμου Δωδώνης και Τ.Κ. Αμπελίας στη Δ.Ε. Μπιζανίου του Δήμου Ιωαννιτών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Αρχική κοινή υπουργική απόφαση 1037412/2393/Δ0010/5−05−2009 (ΑΑΠ/221/2009) ΑΑΠ-311 2014 10/3/2014
 • Χαρακτηρισμός ως μνημείου της οικίας Κ. Κρυστάλλη, στο Συρράκο του Ν. Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας Δ. Βορείων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρεια Ηπείρου. ΑΑΠ-318 2013 9/11/2013
 • Κήρυξη 1ης συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων επί τοπογραφικού διαγράμματος οριζοντιογραφίας σε ορθοφωτοχάρτη για την «Διάνοιξη της Ιόνιας Οδού» στο τμήμα Φιλιππιάδα − Εγνατία από χ.θ.169+136 έως χ.θ.176+200 στη περιοχή της Τ.Κ. Κλεισούρας στη ΔΕ. Φιλιππιάδας του Δήμου Ζηρού της Τ.Κ. Τερόβου, Τ.Κ. Σκλιβάνης, Τ.Κ. Βαρλαάμ και Τ.Κ. Αγίας Τριάδος στη ΔΕ. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Δωδώνης της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Αρχική κοινή υπουργική απόφαση 1101212/6688/0010/6−11−2008 (ΑΑΠ 513/2008) Διορθωτική κοινή υπουργική απόφαση 1070119/2376/Δ0010/6−06−2011. ΑΑΠ-319 2014 10/8/2014
 • Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Τοσίτσα 31 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Ιωαννιτών (ν. Ιωαννίνων). ΑΑΠ-321 2014 10/10/2014
 • Χαρακτηρισμός ως μνημείων των δύο λιθόκτιστων βρυσών (Γκούρας και Κοντόλ), στο Συρράκο του Ν. Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας Δ. Βορείων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. ΑΑΠ-328 2013 9/17/2013
 • Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και όρων δόμησης στον χώρο ειδικού προορισμού για την ανέγερση νηπιαγωγείου, στο Ο.Τ. 136 του παλαιού σχεδίου πόλης Ιωαννίνων. ΑΑΠ-344 2014 10/29/2014
 • Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. Γ1089, περιοχή Καλλ ιθέας Δήμου Ιωαννιτών. ΑΑΠ-345 2014 10/29/2014
 • Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή αντλιοστασίου του έργου «Αλλαγή του τρόπου άρδευσης στον κάμπο Κόνιτσας Ν. Ιωαννίνων» για λόγους δημόσιας ωφέλειας. ΑΑΠ-356 2014 11/13/2014
 • Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Αγίου Δημητρίου, Δήμου Νικολάου Σκουφά στο Ο.Τ.42 σε συμμόρφωση προς την αριθμ. 85/2012 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Ιωαννίνων. ΑΑΠ-359 2014 11/19/2014
 • Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 4682/01.10.2009 απόφασης Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 529/ΑΑΠ/19.10.2009) «Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) Δήμου Μπιζανίου Noμού Ιωαννίνων» ΑΑΠ-368 2014 11/27/2014
 • Βεβαίωση αυτοδίκαιης άρσης της μη συντελεσμένης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ρυμοτομουμενου τμήματος και των επικειμένων ιδιοκτησίας με Κ.Α.−120644 Μιχαήλ Ιωάννου στο Ο.Τ.−Γ960 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχής Νέας Ζωής Μέλανδρα Δ .Ι. ΑΑΠ-385 2013 11/1/2013
 • Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων στα οικοδομικά τετράγωνα Γ66, Γ38, Γ58, Γ59 και Γ59Α−Κ Χ. ΑΑΠ-391 2014 12/22/2014
 • Χαρακτηρισμός ως μνημείου του λιθόκτιστου γεφυριού της «Ζέρμας» ή «Καντσιώτικο» που βρίσκεται στην περιοχή Δροσοπηγής του Δήμου Κόνιτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου. ΑΑΠ-4 2015 1/15/2015
 • Χαρακτηρισμός ως μνημείου του σχολικού κτηρίου στο Συρράκο του Ν. Ιωαννίνων, ιδιοκτησίας Δ. Βορείων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. ΑΑΠ-416 2013 11/26/2013
 • Τροποποίηση χρήσεων γης στο Ο.Τ. Γ302Α του εγκεκριμένου Ρ.Σ. επέκτασης Ανατολής Δήμου Ιωαννιτών. ΑΑΠ-44 2014 2/12/2014
 • Αποσαφήνιση των ορίων του πρώην Δήμου Μπιζανίου και τροποποίηση των ορίων Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) πρώην Δήμου Μπιζανίου Νομού Ιωαννίνων», όπως ισχύει, βάσει αυτής. ΑΑΠ-486 2013 12/31/2013
 • Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου επέκτασης Κατσικάς του Δήμου Ιωαννιτών στο οικοδομικό τετράγωνο Γ 37. ΑΑΠ-51 2014 2/18/2014
 • Κήρυξη − οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Καστρί», Τ.Κ. Επισκοπικού, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρ ειας Ηπείρου. ΑΑΠ-74 2013 3/14/2014
 • Κήρυξη − οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Δουρούτη», Δήμου Ιωαννίνων, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου. ΑΑΠ-74 2013 3/14/2014
 • Οριοθέτηση περιοχών και πιστωτικές διευκολύνσεις για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια και προσωρινή στέγαση των πληγέντων από το σεισμό στις 22 Σεπτεμβρίου 2012 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Β-846 2013 4/9/2013
 • Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας έκτασης δάσους εμβαδού τριακοσίων εβδομήντα έξι τετραγωνικών μέτρων είκοσι τεσσάρων εκατοστών και εβδομήντα χιλιοστών (376,247 τ.μ.), στην θέση «Ανάληψη (Κουΐτσες)» της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας του Δήμου Μετσόβου Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Δ-103 2014 3/24/2014
 • Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης δημοσίου και κοινοτικού δάσους εμβαδού δύο χιλιάδων διακοσίων δέκα επτά τετραγωνικών μέτρων και είκοσι εννέα εκατοστών (2.217,29 τ.μ.), στη θέση «πλησίον οικισμού» της Τοπικής Κοινότητας Αρίστης του Δήμου Ζαγορίου, Π.Ε. Ιωαννίνων. Δ-143 2014 4/11/2014
 • Καθορισμός χρήσης παραχωρούμενης από το Δασαρχείο Ιωαννίνων δημόσιας δασικής έκτασης 10.000.00 τ.μ. για τις κατασκευές: 1) Μηχανοστασίου. 2) Χώροι υγιεινής επισκεπτών. 3) διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και πρόσβαση για ΑΜΕΑ. 4) Εσωτερικές και εξωτερικές επεμβάσεις στο κτίριο του σκευοφυλακίου και αναβατόρια κάθετης ανύψωσης και 5) Φυτεύσεις της Ιεράς Μονής Ελεούσας στη Κοινότητα της Νήσου Ιωαννίνων Π.Ε. Ιωαννίνων. Δ-271 2014 6/19/2014
 • Καθορισμός χρήσης παραχωρούμενης δημόσιας δασικής έκτασης 3.279,94 τ.μ. για την εγκατάσταση «Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)», στη θέση «Παλιουριές» Τ.Κ. Δολιανών Δ.Ε. Καλπακίου Δήμου Πωγωvίου Π.Ε. Ιωαννίνων. Δ-277 2014 6/23/2014
 • Καθορισμός χρήσης παραχωρούμενης δημόσιας βασικής έκτασης 6.563.36 τ.μ. για την εγκατάσταση «Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ)», στη θέση «Φράγκικο» Τ.Κ. Χροσοβίτσας Δ.Ε. Εγνατίας Δήμου Μετσόβου Π.Ε. Ιωαννίνων Δ-277 2014 6/23/2014
 • Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης δάσους εμβαδού διακοσίων είκοσι τετραγωνικών μέτρων και πενήντα εκατοστών (220,50 τ.μ), στην θέση «Τσιμακάτικα» της Τ.Κ Κάτω Ραβενίων του Δήμου Πωγωνίου Περιφερειακής Ενότητας Iωαννίvων. Δ-282 2014 6/25/2014
 • Αναγνώριση αγροτικής οδού ως προϋφιστάμενης του έτους 1923 σε εκτός σχεδίου περιοχή στην Τ.Κ. Μπιζανίου Δήμου Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων. Δ-348 2014 7/31/2014
 • Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης δάσους εμβαδού χιλίων διακοσίων εξήντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα εννέα εκατοστών (1.268,89 τ.μ.), στη θέση «Άνω Δραγατσούρα» της Τ. Κ Κουκουλίου του Δήμου Ζαγορίου Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Δ-379 2014 8/25/2014
 • Τροποποίηση των ορίων του Καταφυγίου Άγριας Ζωής «Μετσόβου−Χρυσοβίτσας−Γρεβενιτίου» Δήμου Μετσόβου. Δ-396 2014 9/1/2014
 • Κήρυξη ως αναδασωτέας Δημόσιας έκτασης δάσους εμβαδού τετρακοσίων σαράντα πέντε τετραγωνικών μέτρων και είκοσι πέντε εκατοστών (445,25 τ.μ.), στη θέση «Γκρόψτα», της Τοπικής Κοινότητας Μάζιας του Δήμου Ιωαννιτών, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Δ-480 2013 9/9/2013
 • Κήρυξη ως αναδασωτέας Δημόσιας έκτασης δάσους εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα δύο τετραγωνικών μέτρων και εβδομήντα δύο εκατοστών (4.182,72 τ.μ.), στη θέση «Αγ. Χαράλαμπος», της Τοπικής Κοινότητας Άνω Ραβενίων του Δήμου Πωγωνίου Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Δ-480 2013 9/9/2013
 • Κήρυξη ως αναδασωτέας Δημόσιας έκτασης δάσους εμβαδού δύο χιλιάδων εβδομήντα έξη τετραγωνικών μέτρων (2.076,00 τ.μ.), στη θέση «Μολυβάδα», της Τοπικής Κοινότητας Σκλίβανης του Δήμου Δωδώνης, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Δ-516 2013 10/1/2013
 • Κύρωση Δασικών Χαρτών της Δημοτικής Κοινότητας Ανατολής, της Δημοτικής Ενότητας Ανατολής και της Δημοτικής Κοινότητας Κατσικά της Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδος, του Δήμου Ιωαννιτών της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων (άρθρα 17 και 19 Ν. 3889/2010). Δ-520 2013 10/4/2013
 • Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης δημοσίου δάσους εμβαδού διακόσια σαράντα τετραγωνικών μέτρων και ογδόντα δύο εκατοστών (240,82 τ.μ.), της Τοπικής Κοινότητας Μολυβδοσκέπαστον του Δήμου Κόνιτσας, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Δ-545 2013 10/21/2013
 • Κήρυξη ως αναδασωτέας Δημοτικής δασικής έκτασης εμβαδού τεσσάρων χιλιάδων εκατό τετραγωνικών μέτρων (4.100,00 τ.μ.), στη θέση «Παλιό Χάνι», της Τοπικής Κοινότητας Λογγάδων του Δήμου Ιωαννιτών, Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Δ-675 2013 12/31/2013
 • Κήρυξη ως αναδασωτέας δημόσιας δασικής έκτασης εμβαδού εξακοσίων ογδόντα οκτώ τετραγωνικών μέτρων και είκοσι ένα χιλιοστών (688,021 τ.μ.), στην θέση «Μπισιούμη» της Τ. Κ Χρυσοβίτσας του Δήμου Μετσόβου Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Δ-92 2014 3/17/2014

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.