­Άδεια δόμησης και σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του ιδιοκτήτη, στις σύγχρονες πολεοδομικές απαιτήσεις και με γνώμονα το συνδυασμό άνεσης ­ λειτουργικότητας ­ οικονομίας.

Εκπόνηση Στατικής Μελέτης, ακολουθώντας τους επίκαιρους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανονισμούς.

Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίου σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ.

­Μελέτη Πυροπροστασίας.

Διεκπεραίωση λοιπών εγκρίσεων και αδειοδοτήσεων (π.χ. Αρχαιολογία, Δασαρχείο) και την παρακολούθηση της διαδικασίας στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης

Advertisements