Γεωαναφορά αεροφωτογραφιών και χαρτών

Αναλαμβάνουμε ψηφιακή αναγωγή και γεωαναφορά αεροφωτογραφιών και χαρτών (αγροτικής διανομής, αναδασμού, γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού κ.α.) σε όλα τα συστήματα συντεταγμένων.