Μετατροπή συντεταγμένων HATT – ΕΓΣΑ 87 – HEPOS – ΤΜ3

Αναλαμβάνουμε μετατροπή συντεταγμένων από και προς όλα τα Ελληνικά συστήματα συντεταγμένων για οποιοδήποτε όγκο δεδομένων (σημείων, πολυγώνων, αρχείων AutoCAD κ.α.)

Ενδεικτικά τα συστήματα συντεταγμένων:

ΗΑΤΤ

ΤΜ3 δυτική, κεντρική και ανατολική ζώνη

ΕΓΣΑ 87

HEPOS

WGS84