Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αποτελεί την «ενεργειακή ταυτότητα» του ακινήτου σας.

Απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, όταν πρόκειται να γίνει μίσθωση ή για αγοραπωλησία, καθώς και για τις κατοικίες που πρόκειται να ενταχθούν στο επιδοτούμενο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον».

«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

Αξιοποιήστε επιδότηση έως και 70% για να βελτιώσετε την ενεργειακή απόδοση και την κατανάλωση της κατοικίας σας.

Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει:

­ Την Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση της κατοικίας.

­ Τη σύσταση του Φακέλου και τις υπηρεσίες Συμβούλου Έργου του Προγράμματος.

­ Την έρευνα αγοράς και τις βέλτιστες προτάσεις επεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας.

­ Την κατασκευή και εφαρμογή των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης της κατοικίας σας.

­ Τη Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση του σπιτιού, για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και εκταμίευση της Επιδότησης.

 

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

Σε όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονομικής δραστηριότητας και αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να παρέχει στους εργαζομένους υπηρεσίες και τεχνικού ασφαλείας.

Advertisements