Κτηματογραφηση Νεοκαισάρεια - Ιωάννινα
Τοπογραφία

Κτηματογραφησεις οικισμών στα Ιωάννινα για το εθνικό κτηματολόγιο

Πραγματοποιήθηκαν αποτυπώσεις στους παρακάτω οικισμούς των Ιωαννίνων για την κτηματογράφηση του εθνικού κτηματολογίου: Συνέχεια ανάγνωσης «Κτηματογραφησεις οικισμών στα Ιωάννινα για το εθνικό κτηματολόγιο»