Ρύθμιση πολεοδομικών παραβάσεων ­ τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων ­ νομιμοποίηση, σύμφωνα με τις νέες ευνοϊκές διατάξεις του Ν. 4178/2013.

Μετά την ανάλογη ρύθμιση, είστε σε θέση να λάβετε βεβαίωση νομιμότητας και να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε εμπράγματη δικαιοπραξία για το ακίνητό σας.

Advertisements