Τοπογραφικά διαγράμματα για το εθνικό κτηματολόγιο

Το Εθνικό Κτηματολόγιο είναι η δημιουργία ενός πλήρως σύγχρονου αυτοματοποιημένου αρχείου της ακίνητης ιδιοκτησίας, που περιέχει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία νομικά και τεχνικά, εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια των συναλλαγών.  Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν εμπράγματο ή άλλο εγγραπτέο δικαίωμα σε ακίνητο στις υπό κτηματογράφηση περιοχές υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση του δικαιώµατός τους στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή δήλωση των ακινήτων είναι η υπόδειξη, ο εντοπισμός και η οριοθέτηση των γεωτεμαχίων επί των ορθοφωτοχαρτών του κτηματολογίου, ο οποίος επιτυγχάνεται:

  1. Σε περίπτωση κληροτεμαχίου η τεμαχίου αναδασμού αρκεί η πιστοποίηση (αναγραφή στο συμβόλαιο, αντίγραφο παραχωρητηρίου, βεβαίωση Τοπογραφικής, κλπ.) του αριθμού του τεμαχίου και της διοικητικής πράξης (π.χ. Συμπληρωματική Διανομή 1958, τεμάχιο 124).
  2. Τοπογραφικού διαγράμματος (του τίτλου η νεώτερου) η κατατοπιστικού σκαριφήματος.
  3. Εκτύπωσης αποσπάσματος του ακινήτου από την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΑΣΗΣ του κτηματολογίου.
  4. Εκτύπωση αποσπάσματος από το Google Earth με το πολύγωνο του τεμαχίου.
  5. Πίνακα Συντεταγμένων από συσκευή GPS χειρός.