Τοπογραφικές Υπηρεσίες και Μελέτες

Τοπογραφικές αποτυπώσεις εδάφους και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για κάθε χρήση όπως:

 • Συμβολαιογραφική πράξη κάθε είδους (αγοραπωλησίες ακινήτων, μεταβιβάσεις, αποδοχές κληρονομιάς, γονικές παροχές, δωρεές, κλπ)
 • Έλεγχος αρτιότητας και οικοδομησιμότητας οικοπέδων ή αγροτεμαχίων
 • Εξέταση μιας ιδιοκτησίας αν είναι σε δασικό τμήμα
 • Οριοθέτηση οικοπέδων – αγροτεμαχίων
 • Σύσταση Καθέτου Ιδιοκτησίας
 • Εντοπισμός και οριοθέτηση της ακριβής θέσης των ακινήτων
 • Συνένωση – κατάτμηση οικοπέδου
 • Ένταξη – δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο
 • Ενστάσεις στο Κτηματολόγιο
 • Διορθώσεις Κτηματολογίου (Χωρικές μεταβολές).
 • Πράξη εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
 • Χάραξη οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών
 • Ένταξη στο ΕΓΣΑ ’87
 • Εμβαδομετρήσεις
 • Άδειες περίφραξης, Άδειες εργασιών μικρής κλίμακας
 • Φωτοερμηνείες για εύρεση παλαιών ορίων η μεταβολές ορίων οικοπέδων στο χρόνο με χρήση αεροφωτογραφιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού που χρονολογούνται από το 1940 έως και σήμερα καθώς και με τη χρήση δορυφορικών εικόνων. Σύνταξη τεχνικής έκθεσης προς κατάθεση σε δικαστήριο.
 • Εκτιμήσεις ακινήτων
 • Πραγματογνωμοσύνες – τεχνικές εκθέσεις
 • Παράσταση σε δικαστήρια
 • Υποστήριξη εργοταξίων
 • Υπολογισμοί και επιμετρήσεις χωματουργικών
 • Eφαρμογή και υλοποίηση σχεδίων μελέτης εφαρμογής
 • Αποτυπώσεις κτηρίων και εγκαταστάσεων

Όλες οι τοπογραφικές μελέτες εντάσσονται στο Ελληνικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87’ ή στο Σύστημα Αναφοράς του Κτηματολογίου (HEPOS).

Οι εργασίες πεδίου πραγματοποιούνται με τοπογραφικά όργανα μέτρησης μεγάλης ακρίβειας.