ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Οι υπηρεσίες του γραφείου αφορούν σε τοπογραφικές αποτυπώσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων για διορθώσεις στο εθνικό κτηματολόγιο, τοπογραφικά διαγράμματα εξαρτημένα από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87, οριοθετήσεις σε περιοχές με αγροτική διανομή ή πράξη εφαρμογής, και φωτοερμηνείες αεροφωτογραφιών για δικαστική χρήση στα Ιωάννινα και την Ήπειρο. Αναλυτικότερα:

Ο τοπογράφος μηχανικός συντάσσει ένα τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο χρειάζεται για:

  • Συμβολαιογραφικές πράξεις
  • Έκδοση οικοδομικών αδειών
  • Τακτοποίηση αυθαιρέτων
  • Πράξεις εφαρμογής και διορθωτική πράξης εφαρμογής
  • Διορθώσεις κτηματολογίου
  • Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων
  • Καθορισμό γραμμών αιγιαλού και παραλίας
  • Πράξη αναλογισμού / Προσκύρωση κλπ

Δείτε περισσότερα: Τοπογραφικές υπηρεσίες

Επίσης αναλαμβάνουμε εξειδικευμένες τοπογραφικές εργασίες όπως:

Τηλ. 694 765 3702