ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αναλαμβάνει αποτυπώσεις οικοπέδων και αγροτεμαχίων για δήλωση στο εθνικό κτηματολόγιο, τοπογραφικά διαγράμματα εξαρτημένα από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ’87, οριοθετήσεις σε περιοχές με αγροτική διανομή ή πράξη εφαρμογής, και φωτοερμηνείες αεροφωτογραφιών για δικαστική χρήση στα Ιωάννινα και την Ήπειρο. Ο τοπογράφος μηχανικός συντάσσει ένα τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο χρειάζεται για:

 1. Συμβολαιογραφικές πράξεις
 2. Έκδοση οικοδομικών αδειών
 3. Τακτοποίηση αυθαιρέτων
 4. Πράξη χαρακτηρισμού Δασαρχείου
 5. Πράξεις εφαρμογής και διορθωτική πράξη εφαρμογής
 6. Ενστάσεις κτηματολογίου
 7. Αδειοδότηση Φωτοβολταϊκών και Αιολικών πάρκων
 8. Καθορισμό γραμμών αιγιαλού και παραλίας
 9. Πράξη αναλογισμού
 10. Προσκύρωση κλπ

Από άλλες ειδικότητες μηχανικών μόνο ο τοπογράφος μηχανικός είναι σήμερα σε θέση να έχει μεγαλύτερη εξειδίκευση και εμπειρία στις τοπογραφικές μελέτες.


Τοπογράφος με εμπειρία αναλαμβάνει στα Ιωάννινα

 • Αποτυπώσεις οικοπέδων, γεωτεμαχίων, κληροτεμαχίων και αγροτεμαχίων σε αγροτική διανομή, αναδασμού η όχι.
 • Μετρήσεις για τεχνικά έργα.
 • Τοπογραφικά διαγράμματα για κάθε χρήση.
 • Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών ΔΓΜ για εγγραπτέα πράξη με χωρική μεταβολή ή για Αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών σφαλμάτων.
 • Οριοθετήσεις οικοπέδων σε περιοχή με πράξη εφαρμογής ή αγροτική διανομή ή διανομή συνοικισμού.
 • Αποτυπώσεις κατόψεων και όψεων κτιρίων με τοπογραφικό όργανο ή φωτογραμμετρία ή συνδυασμό μεθόδων.
 • Αποτυπώσεις αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με κλασικές τοπογραφικές μεθόδους, φωτογραμμετρία και laser scanner.
τοπογραφικο διαγραμμα παραδειγμα
Παράδειγμα τοπογραφικού διαγράμματος σε περιοχή εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου.

Αεροφωτογράφιση, Φωτοερμηνεία και Φωτογραμμετρία

Ο τοπογράφος ασχολείται επίσης και με άλλες μεθόδους αποτύπωσης πέρα από τις κλασσικές τοπογραφικές μεθόδους όπως η φωτογραμμετρία και η φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών.

 • Αεροφωτογράφιση με DRONE, δλδ λήψη αεροφωτογραφίας μεγάλης ανάλυσης και παραγωγή μετρητικών προϊόντων όπως point cloud, ισοϋψείς, φωτομωσαϊκά, και ορθοφωτογραφίες.
 • Εναέριες και επίγειες εφαρμογές φωτογραμμετρίας μικρής, μεσαίας και μεγάλης κλίμακας.
 • Παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους, point cloud και ισοϋψών καμπύλων μεγάλης ακρίβειας.
 • Παραγωγή ορθοφωτοχαρτών.
 • φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών από κτηματολόγιο και γεωγραφική υπηρεσία στρατού ΓΥΣ ακόμα και για δικαστική χρήση.
 • Δημιουργία χαρτών.
αεροφωτογραφια drone κατω μαρμαρα ιωαννινα
Αεροφωτογραφια από drone στα Κατω Μαρμαρα – Ιωάννινα

Τοπογράφος και Γεωγραφικά Δεδομένα

Ο τοπογράφος μηχανικός ή αλλιώς μηχανικός γεωπληροφορικής είναι ο κατάλληλος για την συλλογή και επεξεργασία γεωγραφικών δεδομένων:

 • Συλλογή γεωγραφικών δεδομένων και ανάπτυξη GIS (γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών).
 • Ανάπτυξη αλγορίθμων γεωπληροφορικής και επεξεργασία εικόνας.
 • Γεωαναφορά εικόνων & χαρτών.
 • Υπηρεσίες ψηφιοποίησης & αρχειοθέτησης.
 • Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής με Google Map Api.
 • Μετατροπή συντεταγμένων.
VASILIKI-GIANNISTA-1970-ANADASMOS
Χάρτης Αναδασμού