Τεχνικά Νέα Τοπογραφιας και Γεωπληροφορικής

Τοπογραφία

Layer για τοπογραφικό διάγραμμα για έκδοση ΚΗΔ

Τα τοπογραφικά διαγράμματα που προσαρτώνται σε εγγραπτέες πράξεις (α.3 Υ.Α. 27623/1752/ ΦΕΚ 2216Β/14-6-2018 ν. 4409/2016) πρέπει να υποβάλονται ηλεκτρονικά στον ψηφιακό υποδοχέα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Τα ψηφιακά αρχεία των διαγραμμάτων, που υποβάλλονται μέσω της παραπάνω εφαρμογής, υπογράφονται ψηφιακά από τον μηχανικό.

Συνέχεια ανάγνωσης «Layer για τοπογραφικό διάγραμμα για έκδοση ΚΗΔ»
Τοπογραφία

Ανάρτηση Πράξης Εφαρμογής σε Δροσιά – Πεντέλη – Τσιφλικόπουλο-Ζευγάρια

Έγινε ανάρτηση στοιχείων για την Πράξη Εφαρμογής σε Δροσιά – Πεντέλη – Τσιφλικόπουλο-Ζευγάρια Ιωαννίνων

Συνέχεια ανάγνωσης «Ανάρτηση Πράξης Εφαρμογής σε Δροσιά – Πεντέλη – Τσιφλικόπουλο-Ζευγάρια»
Φωτογραμμετρία

Φωτογραμμετρική αποτύπωση με το drone DJI Matrice 300

Πραγματοποιήθηκε φωτογραμμετρική αποτύπωση περίπου 2500 στρεμμάτων με το RTK drone DJI Matrice 300 χρησιμοποιώντας την φωτογραμμετρική φωτογραφική μηχανή Zenmuse P1 με φακό 35mm. Σκοπός της αποτύπωσης είναι η διμουργία ορθοφωτομωσαικού αλλά κυρίως η δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους.

Συνέχεια ανάγνωσης «Φωτογραμμετρική αποτύπωση με το drone DJI Matrice 300»
Φωτογραμμετρία

DJI Mavic 3E Enterprise RTK Drone

Το DJI Mavic 3E Enterprise είναι ένα drone επαγγελματικής ποιότητας που έχει σχεδιαστεί ειδικά για επαγγελματικές εφαρμογές. Προσφέρει μια σειρά προηγμένων χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων που το καθιστούν ισχυρό εργαλείο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως η έρευνα και διάσωση, επιθεώρηση και κυρίως φωτογραμμετρία.

Συνέχεια ανάγνωσης «DJI Mavic 3E Enterprise RTK Drone»
GIS

Καταχώρηση Γεωχωρικών Στοιχείων Εξαιρούμενων Σταθμών στη ΡΑΕ

Έγινε η πρώτη καταχώρηση πολυγώνου εξαιρούμενου υβριδικού σταθμού στη ΡΑΕ. Ενδιαφέρουσα κατασκευή παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με τεχνητές δεξαμενές σε διαφορετικά υψόμετρα. Το νερό από την υψηλότερη δεξαμενή ρέει προς τη χαμηλότερη παράγοντας ηλεκτρικό ρεύμα. Στη συνέχεια το νερό αντλείται στην υψηλότερη δεξαμενή με τη βοήθεια φωτοβολταϊκού συστήματος.

Συνέχεια ανάγνωσης «Καταχώρηση Γεωχωρικών Στοιχείων Εξαιρούμενων Σταθμών στη ΡΑΕ»
SCRIPTS

Python κώδικας για την εξαγωγή hash code από DXF σε PDF

Για την ηλεκτρονική υπογραφή ενός τοπογραφικού διαγράμματος είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα αρχείο PDF που περιέχει το hash code από το DXF. Σε παλαιότερο άρθρο έχουμε δει και άλλα παραδείγματα για την εξαγωγή του hash code .

Συνέχεια ανάγνωσης «Python κώδικας για την εξαγωγή hash code από DXF σε PDF»
Φωτογραμμετρία

Mavic 3 Enterprise RTK – Το πιο εξελιγμένο φωτογραμμετρικό drone

Το νέο drone της DJI, το Mavic 3T Enterprise RTK, είναι ότι πιο τεχνολογικά εξελιγμένο drone υπάρχει για φωτογραμμετρική αποτύπωση.

Συνέχεια ανάγνωσης «Mavic 3 Enterprise RTK – Το πιο εξελιγμένο φωτογραμμετρικό drone»
SCRIPTS

Python Code to Convert a list of Images to PDF

In this post a python code is presented to get a list of images from a directory and convert them to a PDF.

The code utilizes the os and the fpdf library. PyFPDF is a library for PDF document generation under Python, ported from PHP.

The code gets the file names of images in the current directory and then creates a PDF of constant width.

import os
from fpdf import FPDF


pdf = FPDF()
pdf.set_auto_page_break(0)

files = os.listdir()

for file in files:
    if file.endswith(('.jpg', '.png', 'jpeg')):
        pdf.add_page()
        pdf.image(file, x = None, y = None, w = 180, h = 0, type = '', link = '')

pdf.output('image2pdf.pdf', 'F')