Τεχνικά Νέα Τοπογραφιας και Γεωπληροφορικής

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου
Πολεοδομια

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου θα είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε πράξη σε ακίνητο, εκτός από τις ενοικιάσεις. Από τον Ν.3843/2010 προβλέπεται η εφαρμογή της. Ο σκοπός της εφαρμογής κατά το άρθρο 1 του Ν. 3843. Σκοπός είναι η θέσπιση ειδικής διαδικασίας ελέγχου της κατασκευής των κτιρίων για την ορθή εκτέλεση και κατασκευή τους, την ασφάλεια και συντήρηση αυτών, καθώς και την καταπολέμηση των πολεοδομικών αυθαιρεσιών και των υπερβάσεων δόμησης. Συνέχεια ανάγνωσης «Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου»

Φωτογραμμετρία

Photogrammetric Assessment And Comparison Of DJI Phantom 4 Pro V2 and Parrot Anafi Drones

Consumer and low cost drones have recently become very attractive for photogrammetric data acquisition for a wide range of applications. In this post we present the workflow for a photogrammetric survey and the results obtained comparing the Phantom 4 Pro V2 and the well known Parrot Anafi drone. Συνέχεια ανάγνωσης «Photogrammetric Assessment And Comparison Of DJI Phantom 4 Pro V2 and Parrot Anafi Drones»

Πολεοδομια

Υπολογισμός ΣΑΟ – Συντελεστή Αξιοποιησης Οικοπέδου

Όταν ο συντελεστής δόμησης είναι μοναδικός για την περιοχή, τότε ο ΣΑΟ είναι ο επιτρεπόμενος ΣΔ. Συνέχεια ανάγνωσης «Υπολογισμός ΣΑΟ – Συντελεστή Αξιοποιησης Οικοπέδου»

ktimatologio-3
κτηματολόγιο

Η διαδικασία της κτηματογράφησης για το κτηματολόγιο

Η ολοκληρωμένη διαδικασία κτηματογράφησης μιας περιοχής για το κτηματολόγιο χωρίζεται σε 4 ενέργειες όσον αφορά στην συμμετοχή του ιδιοκτήτη: Συνέχεια ανάγνωσης «Η διαδικασία της κτηματογράφησης για το κτηματολόγιο»

Πολεοδομικη νομοθεσία
Πολεοδομια, Τοπογραφία

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΦΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ

Π.Δ. 2-3-1981 (ΦΕΚ 138Δ΄/13-3-81) «Περί των ληπτέων υπ’ όψιν στοιχείων και του τρόπου καθορισμού των ορίων των προ της 16-8-83 υφισταμένων οικισμών των στερουμένων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, ως και καθορισμού των όρων και περιορισμών δομήσεως των οικοπέδων αυτών». Συνέχεια ανάγνωσης «ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΦΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ»

3d-laser-scanner
Τοπογραφία

Livox Mid-40 DIY 3D Laser Scanner και παραγωγή 3D point cloud με RGB πληροφορία

Η ανάπτυξη τεχνολογιών χαμηλού κόστους και μαζικών συστημάτων GNSS και 3D Laser Scanner για την αξιοποίηση τους σε αυτόνομα αυτοκίνητα έδωσε επίσης τη δυνατότητα για την εφαρμογή τους και στον τομέα της τοπογραφίας. Συνέχεια ανάγνωσης «Livox Mid-40 DIY 3D Laser Scanner και παραγωγή 3D point cloud με RGB πληροφορία»