Τοπογραφία

Κόστος τοπογραφικού διαγράμματος

Η κάθε τοπογραφική εργασία είναι διαφορετική και το κόστος του τοπογραφικού διαγράμματος δε μπορεί να υπολογιστεί αν δεν ληφθούν υπόψη διάφορα στοιχεία για την ιδιοκτησία. Αυτά τα στοιχεία είναι η έκταση, περιοχή, αν είναι εντός ή εκτός σχεδίου και αν υπάρχουν κτίσματα προς αποτύπωση στο οικόπεδο ή το αγροτεμάχιο.