Πολεοδομια

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Από τον Ιανουάριο του 2015, κάθε νέο κτίριο θα πρέπει απαραίτητα να έχει ηλεκτρονική ταυτότητα, ενώ στα υφιστάμενα δίνεται προθεσμία δέκα ετών. Επίσης όσα κτίρια ή ιδιοκτησίες ενταχθούν στον νέο νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων (4178/2013 ή 4014/2011 και 3843/2010) πρέπει να ολοκληρώσουν την ταυτότητα του κτιρίου μέσα σε πέντε χρόνια. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα των αυθαιρέτων, τροφοδοτούν αυτομάτως το πληροφοριακό σύστημα της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου και δεν χρειάζεται να γίνει υποβολή ξανά.