topografika-ioannina-oikopeda-oriothetiseis
Τοπογραφία

Τοπογραφικό διάγραμμα στις δηλώσεις του κτηματολογίου

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας Κτηματολογίου σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Πολλά όμως είναι τα ερωτήματα και οι απορίες, που έχουν οι πολίτες κατά την υποβολή των δηλώσεων των ακινήτων τους. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που απασχολούν τους πολίτες είναι και ο τρόπος εντοπισμού του ακινήτου τους στον χάρτη του Κτηματολογίου καθώς επίσης και η αναγκαιότητα ή μη σύνταξης τοπογραφικού.

Γιατί να καταθέσω τοπογραφικό;

Με τη δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκοµίσει επαρκή στοιχεία, ώστε να καταστεί δυνατός ο προσδιορισµός της θέσης (εντοπισµός) και των ορίων του δηλούµενου ακινήτου στους κτηµατολογικούς χάρτες.

Η ύπαρξη τοπογραφικού διαγράμματος είναι το καλύτερο μέσο, για να υποδείξει κάποιος το ακίνητό του και για να το προστατεύσει από κάθε αμφισβήτηση ορίων, ιδιαίτερα μάλιστα σε ορεινές περιοχές, όπως είναι το Πήλιο, που λόγω του εδάφους δεν υπάρχουν περιφράξεις και περιτοιχίσεις.

Πότε είναι υποχρεωτική η επισύναψη τοπογραφικού διαγράμματος;

Σε κάθε περίπτωση η υποβολή τοπογραφικού είναι απαραίτητη εφόσον:

α) αυτό αναφέρεται ή προσαρτάται στο συμβόλαιο,

β) γίνεται επίκληση της χρησικτησίας ως αιτία κτήσης του ακινήτου,

γ) έχει εκδοθεί οικοδοµική άδεια για το ακίνητο,

δ) έχει ήδη συνταχθεί τοπογραφικό για οποιαδήποτε άλλη χρήση (π.χ. για τακτοποίηση αυθαιρέτου, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, πράξη τακτοποίησης, διορθωτική πράξης εφαρµογής κλπ).

Τι κάνω όταν δεν έχω Τοπογραφικό;

Εφόσον δεν υπάρχει τοπογραφικό διάγραµµα, για τον εντοπισμό του ακινήτου πρέπει να προσκοµιστούν τα σχετικά στοιχεία:

α) Μέσω του Χάρτη του Κτηματολογίου.

β) Με οποιαδήποτε µετρητική µέθοδο, ακόµα και µικρότερης ακρίβειας, όπως είναι η µέτρηση µε ένα απλό GPS χειρός, που µπορεί να κάνει κάποιος ακόµα και µόνος του για να εντοπίσει περίπου τη θέση του ακινήτου του, σηµειώνοντας τις συντεταγµένες του.

Πρέπει να πάω στο τοπογράφο για να βρει τις συντεταγμένες στο χάρτη του Κτηματολογίου;

Όχι. Η Υπηρεσία Θέασης του χάρτη του Κτηματολογίου είναι ανοικτή σε όλους και παρέχεται δωρεάν από το κράτος στον ιστότοπο www.ktimatologio.gr. Από την εφαρµογή αυτή µπορεί κανείς, επιλέγοντας νοµό και ΟΤΑ, να περιηγηθεί στον έγχρωµο ψηφιακό χάρτη της περιοχής που τον ενδιαφέρει και να κάνει τα εξής:

α) να εντοπίσει το ακίνητό του,

β) να τοποθετήσει στο χάρτη τα όριά του (σχεδιάζοντας ένα σκαρίφηµα),

γ) να µετρήσει τις διαστάσεις και το εµβαδόν του και

δ) να εκτυπώσει την εικόνα για να την υποβάλει µαζί µε τη δήλωσή του.

Η εφαρµογή διαθέτει ειδικό εργαλείο info, µε το πάτηµα του οποίου εµφανίζονται στον χάρτη οδοί, οικισµοί και σηµεία ενδιαφέροντος της ευρύτερης περιοχής (π.χ. όνοµα εκκλησίας, δηµαρχείου, σχολείου), κάνοντας µε τον τρόπο αυτό την περιήγηση και την αναζήτηση περιοχών ευκολότερη.

Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι ο εντοπισμός ενός ακινήτου πάνω σε χάρτη είναι εύκολη διαδικασία, όταν πρόκειται για περιοχές εντός σχεδίου πόλης, όπου υπάρχει οδός και αριθμός. Στις αγροτικές περιοχές, όμως, που υπάρχει πυκνή βλάστηση τα πράγματα είναι πιο σύνθετα και ο εντοπισμός της ακριβής θέσης του ακινήτου δύσκολος.

Είναι απαραίτητο το σύγχρονο τοπογραφικό;

Τα σύγχρονα τοπογραφικά διαγράμματα «εξαρτημένα τοπογραφικά» διαθέτουν συντεταγμένες χ και ψ στο Εθνικό Σύστημα συντεταγμένων που χρησιμοποιεί και το Κτηματολόγιο.

Για αυτό και πρόκειται για τον πλέον αξιόπιστο τρόπο εντοπισμού, καθώς κάνουν μοναδικό το ακίνητο στο χώρο. Εφόσον, λοιπόν, υπάρχει τέτοιου τύπου τοπογραφικό η προσκόμισή του είναι υποχρεωτική.

Μου είπανε ότι μπορώ να καταθέσω τις συντεταγμένες με GPS χειρός. Είναι σωστό;

Σήμερα η περισσότεροι έχουμε στο αυτοκίνητο ή στο κινητό μας εφαρμογή GPS, που βοηθά να εντοπίζουμε τη θέση ενός γηπέδου χωρίς όμως να έχουμε ακρίβεια. Η απόκλιση είναι μεγάλη (από 3 έως10 μέτρα). Έτσι μπορεί από λάθος να «μπούμε» στην διπλανή ιδιοκτησία και να υπάρχουν συνέπειες. Ο τοπογράφος είναι επιστήμονας και χρησιμοποιεί στη δουλειά του τοπογραφικό GPS καθώς και πολλά άλλα σύγχρονα μηχανήματα που εξασφαλίζουν την ακρίβεια των μετρήσεων.

Κάνω δήλωση καλλιεργητή στον ΟΣΔΕ και έχω τις συντεταγμένες του χωραφιού. Μπορώ να τις υποβάλω και στο Κτηματολόγιο;

Ναι μπορείτε να δώσετε τις συντεταγμένες του ΟΣΔΕ. Προσοχή όμως, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να μην είναι ορθά τα όρια του αγροτεμαχίου σας, αν οι συντεταγμένες δόθηκαν από γεωπόνο με GPS χειρός. Επίσης θα πρέπει να ξέρετε ότι το εμβαδό της επιδοτούμενης έκτασης περιορίζετε στα όρια της καλλιέργειας, αφού έχουν αφαιρεθεί πουρνάρια, πετρώδεις εκτάσεις και γενικά ότι δεν καλλιεργείτε.

Μου καταπάτησαν το οικόπεδό μου. Τι να κάνω;

Απευθυνθείτε πρώτα σε έναν Τοπογράφο Μηχανικό για να ελέγξει το συμβόλαιο ιδιοκτησίας σας και να μετρήσει το έδαφος που καταπατήθηκε και στη συνέχεια θα καταθέσετε με τη δήλωση σας το τοπογραφικό διάγραμμα με τα ακριβή όρια της ιδιοκτησίας και στις παρατηρήσεις θα σημειώσετε ότι υπάρχει καταπατημένη έκταση που θα πρέπει να σας αποδοθεί σύμφωνα με το συμβόλαιό σας.

Έχω σωστό Τοπογραφικό στο συμβόλαιό μου που δεν έχει συντεταγμένες. Γιατί να ξαναπληρώσω καινούργιο;

Δεν είναι απαραίτητο να κάνετε νέο σχέδιο. Το τοπογραφικό του συμβολαίου καταθέτουμε στο κτηματολόγιο. Πρέπει όμως να δείξετε την ακριβή θέση του ακινήτου στον χάρτη του κτηματολογίου, για να μπορέσει ο υπεύθυνος της μελέτης να μετατρέψει το τοπογραφικό σε εξαρτημένο και να εφαρμόσει το εμβαδό και τις διαστάσεις του ακινήτου.

Επίσης για καλύτερη ακρίβεια θα μπορούσατε να αναθέσετε σε Τοπογράφο Μηχανικό να ελέγξει το περίγραμμα του ακινήτου και να το συμπληρώσει με τις σύγχρονες συντεταγμένες, με μια μικρή επιβάρυνση.

Πως δηλώνουμε το τοπογραφικό στο έντυπο Δ1 του Κτηματολογίου;

Στην ενότητα Δ.1. του εντύπου του Κτηματολογίου καταχωρούμε τις πληροφορίες που προσκοµίζουμε προκειμένου να καθορισθούν η θέση και τα όρια του ακινήτου μας.

Συγκεκριμένα:

Α) Εάν προσκομιστεί τοπογραφικό που προσαρτάται στον τίτλο τσεκάρουμε το κουτάκι στο εδάφιο 1 και αναγράφουμε το έτος σύνταξης του τοπογραφικού και το εμβαδόν που αναγράφεται στο τοπογραφικό.

Β) Εάν προσκομιστεί τοπογραφικό που δεν προσαρτάται στον τίτλο τσεκάρουμε το κουτάκι στο εδάφιο 2α και αναγράφουμε το έτος σύνταξης του τοπογραφικού και το εμβαδόν που αναγράφεται στο τοπογραφικό.

Γ) Εάν προσκομιστεί εκτύπωση μέσω της Υπηρεσίας Θέασης Ορθοφωτογραφιών της ΕΚΧΑ, τσεκάρουμε το κουτάκι στο εδάφιο β.

Δ) Εάν καταθέσετε μετρήσεις με G.P.S. χειρός, τσεκάρουμε το κουτάκι στο εδάφιο β και συμπληρώνουμε στον πίνακα Δ.2. που ακολουθεί τις συντεταγμένες (χ, ψ) του ακινήτου.

Προσοχή:

Σε περίπτωση προσκόμισης τοπογραφικού αδείας, όλη η άδεια θεωρείται ως τοπογραφικό που συμπληρώνεται στο 2α. Επίσης σε περίπτωση προσκόμισης δύο τοπογραφικών (ένα προσαρτώμενο στο συμβόλαιο και ένα εκτός συμβολαίου) συμπληρώνουμε τα εδάφια 1 και 2α, όπως αναφέρθηκε παραπάνω.

 

Άρθρο της Γραμματής Μπακλατσή – Τοπογράφου – Πολεοδόμου Μηχανικού | baklatsi@yahoo.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.