Τοπογραφία

Layer για τοπογραφικό διάγραμμα για έκδοση ΚΗΔ

Τα τοπογραφικά διαγράμματα που προσαρτώνται σε εγγραπτέες πράξεις (α.3 Υ.Α. 27623/1752/ ΦΕΚ 2216Β/14-6-2018 ν. 4409/2016) πρέπει να υποβάλονται ηλεκτρονικά στον ψηφιακό υποδοχέα του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο». Τα ψηφιακά αρχεία των διαγραμμάτων, που υποβάλλονται μέσω της παραπάνω εφαρμογής, υπογράφονται ψηφιακά από τον μηχανικό.

Συνέχεια ανάγνωσης «Layer για τοπογραφικό διάγραμμα για έκδοση ΚΗΔ»
Τοπογραφία

Ανάρτηση Πράξης Εφαρμογής σε Δροσιά – Πεντέλη – Τσιφλικόπουλο-Ζευγάρια

Έγινε ανάρτηση στοιχείων για την Πράξη Εφαρμογής σε Δροσιά – Πεντέλη – Τσιφλικόπουλο-Ζευγάρια Ιωαννίνων

Συνέχεια ανάγνωσης «Ανάρτηση Πράξης Εφαρμογής σε Δροσιά – Πεντέλη – Τσιφλικόπουλο-Ζευγάρια»
Τοπογραφία

Low Cost Mapping with DJI Mini 2

In this post we propose a method to perform low cost mapping with DJI Mini 2 drone using free tools in order to create missions or flying over waypoints. Recently a number of drone applications have included in their supported drones the DJI Mini 2. Thus, it is straightforward to create a flight plan with waypoints in order to map an area of interest such as a road or a river triggering the camera using the intervalometer every 2 or 3 seconds according to flying speed of the drone.

Συνέχεια ανάγνωσης «Low Cost Mapping with DJI Mini 2»
Τοπογραφία

Γεω-Ευρετήριο αεροφωτογραφιών drone στην Π.Ε. Ιωαννίνων

Δημιουργήθηκε το γεω-ευρετήριο απο αεροφωτογραφίες drone για την Π.Ε. Ιωαννίνων. Το γεωευρετήριο αναπτύσεται και ενημερώνεται καθημερινά με αεροφωτογραφίες από διάφορα drones όπως: Phantom 4 pro V2, Parrot Anafi, Autel Evo II RTK, μέχρι ακόμα και από το DJI mini 2.

Συνέχεια ανάγνωσης «Γεω-Ευρετήριο αεροφωτογραφιών drone στην Π.Ε. Ιωαννίνων»
Τοπογραφία, κτηματολόγιο

Εξαγωγή Hash Code απο DXF και δημιουργία PDF

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται εργαλεία για την εξαγωγή Hash Code απο DXF και δημιουργία PDF για την ψηφιακή υπογραφή των τοπογραφικών διαγραμμάτων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά.

Συνέχεια ανάγνωσης «Εξαγωγή Hash Code απο DXF και δημιουργία PDF»
Τοπογραφία

How to extract GPS coordinates from exif in subfolders

Exiftool is a simple yet powerful tool to edit exif data from images. In this post we aim to get GPS coordinates from exif from images in all of our sub-directories in order to create a database with all the image data we got up to date.

Συνέχεια ανάγνωσης «How to extract GPS coordinates from exif in subfolders»
Τοπογραφία

Γεωχωρικά Δεδομένα Δασικων Χαρτων 2021 – ΠΕ Ιωαννίνων

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε σε μορφή shapefile τα γεωχωρικά δεδομένα της ανάρτησης των δασικών χαρτών του 2021 της ΠΕ Ιωαννίνων επίσης μπορείτε να βρείτε εδώ και αρχείο DWG με τα layer των χαρακτηρισμών των δασικών εκτάσεων.

Συνέχεια ανάγνωσης «Γεωχωρικά Δεδομένα Δασικων Χαρτων 2021 – ΠΕ Ιωαννίνων»
orthophoto-kokoris-bridge-zagori
Τοπογραφία

Φωτογραμμετρική αποτύπωση του Γεφυριού Κόκκορη στα Ζαγόρια

Παρουσιάζονται τα αποτελεσματα της φωτογραμμετρικής αποτυπωσης του παραδοσιακού γεφυριού Κοκκορη στα κεντρικό Ζαγόρι. Συνέχεια ανάγνωσης «Φωτογραμμετρική αποτύπωση του Γεφυριού Κόκκορη στα Ζαγόρια»

Τοπογραφία

Όροι Δόμησης εκτός Σχεδίου

Ν-3937/11 (ΦΕΚ-60/Α/31-3-11)
Στις περιοχές που βρίσκονται εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών νομίμως προϋφιστάμενων του 1923 ή εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μέχρι 2000 κατοίκους και εμπίπτουν σε ΕΖΔ ή ΖΕΠ, το ελάχιστο όριο αρτιότητας και κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 10000 τμ, εφαρμοζόμενης κατά τα λοιπά, όπως ισχύει της παρ.1 του Αρθρ 1 του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ-270/Δ/85 ). Κατ’ εξαίρεση, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση, γήπεδα έκτασης τουλάχιστον 4000 τμ τα οποία, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα, σύμφωνα με τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις. Συνέχεια ανάγνωσης «Όροι Δόμησης εκτός Σχεδίου»