ψηφιακό μοντέλο εδάφους
Τοπογραφία, Φωτογραμμετρία

Αποτύπωση με drone ρέματος για την αδειοδότηση νερόμυλου

Τον Οκτώβριο του 2018 σε συνεργασία με την εταιρία EFP constructions πραγματοποιήθηκε τοπογραφική αποτύπωση ρέματος με drone, μήκους περίπου 2500 μέτρων και πλάτους 100 μέτρων. Η αποτύπωση έγινε τόσο για την απόκτηση θεματικής πληροφορίας όσο και για μετρητικά δεδομένα (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά).

Στην περιοχή ενδιαφέροντος, η οποία είναι κοντά το χωριό Βλάστη Κοζάνης, υπάρχει ο νερόμυλος του Γιαννιώτη από το 1850.

Ο νερόμυλος ανακατασκευάστηκε το 2007 και πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως μονάδα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.

 

νερομυλος γιαννιωτη

Ο νερόμυλος βρίσκεται στην συμβολή 2 ρεμάτων, οπότε και πραγματοποιήθηκαν 3 πτήσεις με το drone, μία για το ανατολικό ρέμα, μια για το βόρειο ρέμα και μια για το νότιο ρέμα μετά τη συμβολή των δυο παραπάνω ρεμάτων στον νερόμυλο.

Η περιοχή στον νερόμυλο και γύρω από αυτόν αποτυπώθηκε φωτογραμμετρικά με το drone από ύψος ~25 μέτρων για την εξαγωγή δεδομένων πολύ μεγάλης ακρίβειας, το υπόλοιπο μέρος των ρεμάτων αποτυπώθηκε από ύψος μεταξύ 50-80 μέτρων ανάλογα με την μορφολογία του εδάφους και της βλάστησης.

Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 435 εικόνες ανάλυσης 21MP, ήτοι 5344 x 4016 pixels.
Το μέσο ύψος πτήσης υπολογίστηκε στα 60μ. από το έδαφος.
Η ανάλυση της εδαφοψηφίδας υπολογίστηκε στα 1,66εκ.

Για την γεωαναφορά του φωτογραμμετρικού μπλοκ εγκαταστάθηκαν 16 φωτοσταθερά σημεία τα οποία μετρήθηκαν με την μέθοδο RTK. Λόγω έλλειψης σήματος κινητής τηλεφωνίας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος base-rover, η βάση επιλύθηκε αργότερα με τη μέθοδο static με δεδομένα από το σύστημα HEPOS του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Από το σύνολο των 16 φωτοσταθερών σημείων τα 10 χρησιμοποιήθηκαν για την επίλυση του φωτογραμμετρικού μπλοκ και τα 6 ως σημεία ελέγχου.

Φωτοσταθερά σημεία
Α/Α X(cm) Y(cm) Z(cm) ΧΥΖ(cm) Image(pix)
1 0.31 0.38 1.19 1.29 0.42
2 -1.29 0.00 -1.24 1.79 0.17
4 -1.18 -1.12 -1.71 2.36 0.99
6 -2.67 2.24 0.73 3.55 1.96
9 0.60 -3.86 0.69 3.96 0.54
11 5.19 1.61 -1.70 5.69 1.31
14 -1.22 0.38 0.13 1.28 1.88
15 0.79 0.34 -4.07 4.16 0.29
16 -0.01 0.54 3.63 3.67 0.28
17 -0.52 -0.88 -1.30 1.65 0.38
Ολικό 2.00 1.59 2.03 3.26 1.41

Φωτοσταθερά σημεία ελέγχου
Α/Α X(cm) Y(cm) Z(cm) ΧΥΖ(cm) Image(pix)
5 -2.84 2.43 0.79 3.82 1.44
7 -4.08 -0.73 0.33 4.16 1.63
8 0.45 -4.86 -3.95 6.28 1.11
10 3.02 1.25 -1.93 3.79 0.98
12 2.15 -1.22 -2.91 3.82 1.14
13 -7.29 -5.35 -1.84 9.22 0.99
Ολικό 3.91 3.21 2.31 5.56 1.24

Το drone φέρει φακό με εστιακή απόσταση 4χιλ και το μέγεθος του pixel 1,12μm.
Η βαθμονόμιση της φωτογραφικής μηχανής κατά τη διαδικασία της επίλυσης του φωτογραμμετρικού μπλοκ υπολόγισε τις παρακάτω τιμές:

F 3624.15
Cx -16.5154
Cy -48.5049
K1 -0.240459
K2 -0.0115142
K3 0.0516803
P1 -0.000842808
P2 -0.00160644

Παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους χωρικής ανάλυσης 5εκ. ολόκληρης της έκτασης.

Παραγωγή ορθοφωτογραφίας χωρικής ανάλυσης 2εκ. ολόκληρης της έκτασης.

Παραγωγή ψηφιακού μοντέλου εδάφους χωρικής ανάλυσης 2.5εκ. της περιοχής γύρω από το νερόμυλο.

Παραγωγή ορθοφωτογραφίας χωρικής ανάλυσης 1εκ. της περιοχής γύρω από το νερόμυλο.

Από την ορθοφωτογραφία και το ψηφιακό μοντέλο εδάφους σε λογισμικό GIS δημιουργήθηκαν τομές κατά μήκος των ρεμάτων όπως επίσης έγινε εξαγωγή άλλων μετρητικών δεδομένων.

 

 

orthophotografia-drone
Τοπογραφία, Φωτογραμμετρία

Αποτύπωση για τοπογραφικό διάγραμμα με χρήση drone

Drone με κάμερα 21MP χρησιμοποιήθηκε για την αποτύπωση περίπου 136 στερεμάτων. Συνέχεια ανάγνωσης «Αποτύπωση για τοπογραφικό διάγραμμα με χρήση drone»

fotogrammetriki apotuposi opsis ktiriou
Φωτογραμμετρία

Φωτογραμμετρική αποτύπωση όψης κτιρίου

Στα πλαίσια εργασιών για την αποτύπωση υφιστάμενου κτιρίου και την απόδοση αρχιτεκτονικών σχεδίων, μια όψη κτιρίου αποτυπώθηκε με φωτογραμμετρικές μεθόδους. Για την φωτογραμμετρική αποτύπωση χρησιμοποιήθηκαν 3 φωτογραφίες από κάμερα CANON 100D,  4 φωτοσταθερά σημεία μετρημένα με TOTAL STATION και τέλος η επίλυση και η απόδοση σημείων λεπτομέρειας έγινε σε δικό μας λογισμικό. Συνέχεια ανάγνωσης «Φωτογραμμετρική αποτύπωση όψης κτιρίου»

drone-epirus-palace-ioannina
Τοπογραφία, Φωτογραμμετρία

Φωτογραμμετρική και Τοπογραφική Αποτύπωση με Drone, Epirus Palace Ιωάννινα

Στα πλαίσια της τοπογραφικής αποτύπωσης και αρχιτεκτονικής απόδοσης του ξενοδοχείου Epirus Palace στα Ιωάννινα έγινε φωτογραμμετρική τεκμηρίωση με χρήση drone για την παραγωγή oρθοφωτοχαρτών, τρισδιάστατων μοντέλων, 3D point cloud και επισκόπηση των εργασιών.

 

fotogrammetriki-apotuposi-drone
Τοπογραφία, Φωτογραμμετρία

Φωτογραμμετρική και τοπογραφική αποτύπωση κέντρου μετεγκατάστασης προσφύγων στον Κατσικά Ιωαννίνων

Στα πλαίσια εργασιών αναβάθμισης και βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης του κέντρου μετεγκατάστασης προσφύγων στον Κατσικά Ιωαννίνων, διενεργήθηκε φωτογραμμετρική και τοπογραφική αποτύπωση. Η τοπογραφική μελέτη έγινε για την κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και η φωτογραμμετρική αποτύπωση για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του χώρου. Συνέχεια ανάγνωσης «Φωτογραμμετρική και τοπογραφική αποτύπωση κέντρου μετεγκατάστασης προσφύγων στον Κατσικά Ιωαννίνων»